دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

برگزاری جلسه افتتاحیه ممیزی نهایی سیستم مدیریت HSE معاونت خدمات شهری و سازمان‌های تابعه

با اتمام فرآیند استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در معاونت خدمات شهری و سازمان‌های تابعه و مرکز توسعه خدمات اجتماعی، ممیزی نهایی حوزه معاونت برای دریافت گواهی HSE با برگزاری جلسه افتتاحیه‌ای در محل سالن جلسات معاونت خدمات شهری با حضور معاون خدمات شهری، مدیران عامل سازمان‌های زیرمجموعه، مدیران و کارشناسان مربوطه و ممیزان شرکت صادرکننده گواهی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ به‌منظور انجام ممیزی نهایی حوزه معاونت خدمات شهری، ممیزان شرکت صادرکننده گواهی (نیس‌سرت) از طریق بازدید میدانی دوروزه به بررسی وضعیت موجود در حوزه معاونت خدمات شهری بر اساس استاندارد HSE می‌پردازند.

پیش از این، ارزیابی و شناسایی مخاطرات شغلی و جنبه‌های زیست‌محیطی، شناسایی و تطابق فعالیت‌ها با الزامات قانونی، تعیین اهداف بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی برای تمامی سازمان‌ها، استخراج دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌های نظارت در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ثبت و گزارش روتین حوادث توسط مشاور پروژه انجام شده و سیستم HSE در حوزه معاونت خدمات شهری به عنوان پایلوت شهرداری قزوین مستقر شده است.

با اتمام مرحله ممیزی نهایی در طی دو روز پیش رو و در صورت تطابق کامل وضعیت موجود حوزه معاونت با استاندارد HSE، معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین موفق به دریافت گواهی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) خواهد شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط