شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

محمدي، مدير هماهنگي خدمات شهري شهرداري قزوين:

اماکن شهرداري قزوين به سيستم برق خورشيدي مجهز خواهند شد

با توجه به وضعيت آلودگي هوا و استفاده کمتر از سوخت هاي فسيلي جهت تامين نيروي برق مصرفي که سياست دولت نيز براين مبنا شکل گرفته است، استفاده از نيروهاي طبيعي همچون باد خورشيد،جريان آب و ديگر عوامل در ادارات و شهرداري ها در دستور کار قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين؛ بابک محمدي بيان کرد: در حال حاضر استفاده از انرژي هاي طبيعي در حداقل خود قرار گرفته است در صورتيکه باتوجه به پتانسيل شهر قزوين امکان استفاده از فتوولتاييک (انرژي خورشيدي) ، زمين گرمايي و باد وجود دارد .
محمدي افزود : شهر قزوين در سال داراي 2800ساعت آفتابي است که مي توان از اين نيروي عظيم بهره اساسي گرفت .و از آنجا که براي يک منزل يا اداره 120 متري 5کيلووات برق کافي ست مي توان تجهيزات برق خورشيدي را در اماکن اداري ، پارک ها و ساختمان هاي شهرداري نصب و از سيستم دوطرفه فتو ولتاييک بهره برداري نمود .يعني تا زماني که انرژي خورشيدي موجود است برق توليد کرد و مازاد آن به لحاظ دوطرفه بودن به سيستم برق شهري منتقل و از هزينه برق مصرفي کسر شود و در صورت عدم توليد برق در سيستم از برق شهر استفاده خواهد شد.  
وي تصريح کرد : شرکت توزيع نيروي برق استان نيمي از هزينه هاي اجراي طرح را تقبل خواهد کرد و نيمي ديگر نيز از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد .
محمدي اظهار اميدواري کرد: تا پايان سال جاري تعدادي از ساختمان ها و اماکن شهرداري پس از مکان يابي و کارشناسي به اين سيستم مجهز مي شود .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط