سید مهدی کاظمی

معاون خدمات‌ شهری سید مهدی کاظمی

کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری

  ابوالفضل عزتی، کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری شرح وظایف: - پیگیری اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه - جلوگیری از فعالیت...

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری

  محمد ربیعی، مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شرح وظایف: - اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه - جلوگیری از فعالیت اماكن آلاینده و...

کارشناسان اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  - مرضیه عبداللهی دهکی،  مسئول امور برنامه‌ریزی ستاد مدیریت بحران - سعید بهرامی موینی،  مسئول هماهنگی و پشتیبانی ستاد مدیریت بحران شرح وظایف: - پیگیری...

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  سعید رحمانی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرح وظایف: - نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه - سیاست‌گذاری و...

کارشناسان هماهنگی و نظارت

  - سمانه حقیقت‌خواه، رئیس اداره خدمات شهری شرح وظایف: 1. اقدام در زمینه شناخت منابع آلودگی‌ها در آب، هوا یا خاک و شناخت منابع آلودگی‌های کیفی (غیرفیزیکی) و نیز تعیین...

مدیر هماهنگی و نظارت صادقی

  امیر صادقی،  مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری   شرح وظایف: - اجرای دقیق آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه - تهیه و...

کارشناس خدمات شهري

نگار فلاح مطلبی‌‌، کارشناس حوزه هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری شرح وظایف: 1. نظارت بر عملکرد سازمان‌های تابعه خدمات شهری از جمله: نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات بوستان‌ها...

کارشناس محیط زیست

  کارشناس محیط زیست معاونت خدمات شهری شرح وظایف: اقدام در زمینه شناخت منابع آلودگی‌ها در آب، هوا یا خاک و شناخت منابع آلودگی‌های کیفی (غیرفیزیکی) و نیز تعیین استاندارد و ضوابط...

کارشناس ناظر مالي سازمان هاي خدمات شهري

  هادی احمدی، ناظر مالي سازمان‌هاي خدمات شهري شرح وظایف: پیگیری و نظارت بر ثبت و نگهداری بموقع حسابها، دفاتر و اسناد مالی و انطباق کلیه عملیات مالی، حسابداری و حسابرسی...

مسئول دبيرخانه سالک‌فر

  مریم سالک‌فرد، مسئول دبیرخانه معاونت خدمات شهری شرح وظایف: دریافت نامه‌های وارده و تطبیق آن با دفتر ارسال و مراسلات  اولویت‌بندی نامه‌ها و اختصاص شماره و ثبت آن‌ها...

مشاور حقوقي

  حسن مهرآوری، مشاور حقوقی معاونت خدمات شهری شرح وظایف: ارائه مشاوره حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري دفاع...

مسئول دفتر رحمانی

بهروز رحمانی، مسئول دفتر معاونت خدمات شهری شرح وظایف: مسئول پاسخگویي به ارباب رجوع و راهنمايي آن‌ها در جهت حل سريع مسائل مسئول پيگيري نامه ‌ ها و گزارشات ارجاعي معاونت و ساير...

روابط عمومي احمدی

سمیرا السادات احمدی، مسئول روابط عمومی معاونت خدمات شهری شرح وظایف: تهیه اخبار، گزارش‌ها، جوابیه، مقالات (تخصصی و تحلیلی)، بریده جراید روزانه و ادواری و... همکاری در...

مدیر هماهنگی صادقی

  امیر صادقی   مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری   شرح وظایف: - اجرای دقیق آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه - تهیه و...

معرفی معاون آقای کاظمی

  مشخصات و خلاصۀ سوابق     مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: سید مهدی کاظمی نام پدر :سید رضا تاریخ تولد: ۱۳۴۹ محل تولد: قزوین     ...