معاونت خدمات شهری

  قزوین - میدان جانبازان -  بلوار شهید مطهری - معاونت خدمات شهری  تلفن : 33656429-028

حسین عمویی

سرپرست معاونت‌ خدمات‌ شهری حسین عمویی

اطلاعات فوتر

معاونت خدمات شهری آدرس : میدان جانبازان - بلوار شهید مطهری - ساختمان شورا تلفن : 02833656429 تلفن : 02833656420-28 ...