یکشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۶

كيوسك هاي مطبوعات سطح شهر قزوين رنگ آميزي مي شوند

سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهرداري قزوين با هدف زيبا و متحدالشکل نمودن 68 کيوسک مطبوعاتي موجود در سطح شهر اقدام به رنگ آميزي آنها نموده است.

 

پيام شهرـ عمليات رنگ آميزي اين كيوسك ها با اعتباري حدود 6 ميليون تومان از 30 تير ماه سال جاري آغاز شده و تا پايان مردادماه به اتمام خواهد رسيد.
يادآور مي شود؛ اين سازمان در راستاي رفاه حال مسافران و شهروندان و پيرو برنامه هاي سال هاي گذشته شهرداري در فصل تابستان همچنين اقدام به مستقر نمودن 18 باب دکه عرضه يخ بهداشتي در نقاط مختلف سطح شهر نموده است.

 

تصاویر مرتبط