سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

معاونت خدمات شهری

 

قزوین - میدان جانبازان -  بلوار شهید مطهری - معاونت خدمات شهری 

تلفن : 33656429-028