چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

کاظمی

جلسه توجیهی و آموزشی استقرار نظام HSE برگزار شد

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، بیان کرد: پروژه نظام HSE در قالب ۲ کمیته راهبری و اجرایی در سازمان های تابعه معاونت خدمات شهری استقرار خواهد یافت .

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: جلسه توجیهی و آموزشی استقرار نظام HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در سازمان های معاونت خدمات شهری، با حضور دکتر سجودیان، در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین خاطر نشان کرد: نظام HSE در سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، پارک ها و فضای سبز، مدیریت پسماند، مدیریت آرامستان ها، ساماندهی مشاغل و حوزه مدیریت خدمات اجتماعی مستقر خواهد شد.
کاظمی افزود: پروژه استقرار نظام HSE در قالب ۲ کمیته راهبری و اجرایی فعالیت کرده و اعضای آن از مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه هستند.
وی در پایان یادآور شد:  با توجه به اینکه متولی استقرار نظام HSE معاونت خدمات شهری است، لذا در اولین گام سازمان های تحت نظر این معاونت در اولویت قرار گرفته و در گام بعد با توجه به اولویت بندی ها، تمام حوزه های شهرداری در دستور کار قرار خواهند گرفت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط