دوشنبه ۰۷۷۵/۱۱/۱۸

اطلاعات فوتر

معاونت خدمات شهری

آدرس : میدان جانبازان - بلوار شهید مطهری - ساختمان شورا

تلفن : 02833656429

تلفن : 02833656420-28

www.khadamatshahri.qazvin.ir