شنبه ۰۷۷۵/۱۱/۱۶

اطلاعات فوتر

معاونت خدمات شهری

آدرس: خیابان امام (ره)، پشت بازار سعادت، طبقه فوقانی بانک تجارت، طبقه دوم، معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین

تلفن : 02833246895

تلفن : 02833239287-33247242-33247241-33247240

khadamatshahri@qazvin.ir