چهارشنبه ۰۷۷۵/۱۱/۲۰

اطلاعات فوتر

معاونت خدمات شهری

آدرس : میدان جانبازان - بلوار شهید مطهری - ساختمان شورا

تلفن : 02833656430

تلفن :

www.khadamatshahri.qazvin.ir