سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

مسئول دبيرخانه سالک‌فر

 

مریم سالک‌فرد، مسئول دبیرخانه معاونت خدمات شهری

شرح وظایف:

دریافت نامه‌های وارده و تطبیق آن با دفتر ارسال و مراسلات

 اولویت‌بندی نامه‌ها و اختصاص شماره و ثبت آن‌ها درکامپیوتر

 تفکیک نامه‌های ثبت‌شده و ارجاع یا ارسال آن‌ها

 تایپ و تکثیرکلیه جداول و متون ارجاع‌شده

 طبقه‌بندی و بایگانی سوابق مکاتبات صورت‌گرفته

 انجام تمامی امور مشابه در حدود وظایف که از طرف مقام مافوق ارجاع می‌شود