چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری

 

محمد ربیعی، مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری

شرح وظایف:

- اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه

- جلوگیری از فعالیت اماكن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط

- شناسایی نقایص و مشکلات مرتبط با ایمنی طرح‌ها و پروژه‌های ارایه‌شده و ارایه راهکار مناسب جهت رفع مشکلات

- پیگیری و نظارت در جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت تکدی‌گری و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی

- نظارت عالی بر ساخت و سازهای محدوده مناطق جهت شناسایی افراد متخلف

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف