سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

کارشناس محیط زیست

 

کارشناس محیط زیست معاونت خدمات شهری

شرح وظایف:

اقدام در زمینه شناخت منابع آلودگی‌ها در آب، هوا یا خاک و شناخت منابع آلودگی‌های کیفی (غیرفیزیکی) و نیز تعیین استاندارد و ضوابط جهت تشخیص میزان آلودگی‌های کمی و کیفی

 بررسی و تحقیق در زمینه شناخت راه و روش‌های مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد مناسب

تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به عملیات تنظیف در شهرداری و فعالیت‌های مرتبط

نظارت عالیه بر تهیه گزارشات مستند از وضعیت کمی و کیفی فعالیتهای شهرداری با تأکید بر ارتقا سلامت محیط شهری

نظارت و کنترل بر آلاینده‌های محیط زیست شهری به‌منظور حفظ محیط زیست

اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و کنترل مستمر و مدام حوزه استحفاظی به‌منظور حفظ و نگهداری محیط زیست

شناسایی منابع آلوده‌کننده محیط زیست طبیعی در حوزه مربوط و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه

ایجاد ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با محیط زیست به‌منظور همسو نمودن فعالیت­های زیست‌محیطی با برنامه‌های منطقه‌­ای و ملی در راستای اسناد فرادستی و ارائه گرازش عملکرد

بازدید از مراکز مرتبط با محیط زیست جهت اطلاع از وضعیت آلودگی­های زیست‌محیطی (آب، هوا، خاک و...) و بسترسازی جهت اتخاذ تصمیمات برای رفع مشکلات موجود در شهر قزوین

تعریف پروژه‌های مرتبط با ساماندهی مسائل زیست‌محیطی در شهرداری و ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی برای آن

ارزیابی وضعیت موجود و رصد فعالیت‌های زیست‌محیطی در حال انجام

نیازسنجی و اولویت‌بندی با بررسی موضوعات روز و قابل پیش‌بینی در آینده

تهیه گزارش‌های پشتیبان تصمیمات مدیریتی

ارائه نظر کارشناسی در امور ارجاعی

تهیه اسناد فنی و کارشناسی پروژه‌های زیست‌محیطی

انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق