- سمانه حقیقت‌خواه، رئیس اداره خدمات شهری

شرح وظایف:

1. اقدام در زمینه شناخت منابع آلودگی‌ها در آب، هوا یا خاک و شناخت منابع آلودگی‌های کیفی (غیرفیزیکی) و نیز تعیین استاندارد و ضوابط جهت تشخیص میزان آلودگی‌های کمی و کیفی

2.  بررسی و تحقیق در زمینه شناخت راه و روش‌های مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد مناسب

3. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به عملیات تنظیف در شهرداری و فعالیت‌های مرتبط

4. نظارت عالیه بر تهیه گزارشات مستند از وضعیت کمی و کیفی فعالیتهای شهرداری با تأکید بر ارتقا سلامت محیط شهری

5. نظارت و کنترل بر آلاینده‌های محیط زیست شهری به‌منظور حفظ محیط زیست

6. اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و کنترل مستمر و مدام حوزه استحفاظی به‌منظور حفظ و نگهداری محیط زیست

7. شناسایی منابع آلوده‌کننده محیط زیست طبیعی در حوزه مربوط و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه

8. ایجاد ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با محیط زیست به‌منظور همسو نمودن فعالیت­های زیست‌محیطی با برنامه‌های منطقه‌­ای و ملی در راستای اسناد فرادستی و ارائه گرازش عملکرد

9. بازدید از مراکز مرتبط با محیط زیست جهت اطلاع از وضعیت آلودگی­های زیست‌محیطی (آب، هوا، خاک و...) و بسترسازی جهت اتخاذ تصمیمات برای رفع مشکلات موجود در شهر قزوین

 10. تعریف پروژه‌های مرتبط با ساماندهی مسائل زیست‌محیطی در شهرداری و ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی برای آن

11. ارزیابی وضعیت موجود و رصد فعالیت‌های زیست‌محیطی در حال انجام

12. نیازسنجی و اولویت‌بندی با بررسی موضوعات روز و قابل پیش‌بینی در آینده

13. تهیه گزارش‌های پشتیبان تصمیمات مدیریتی

14. ارائه نظر کارشناسی در امور ارجاعی

15. تهیه اسناد فنی و کارشناسی پروژه‌های زیست‌محیطی

16. انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق

 

- سمیه جمشیدی جم، کارشناس ایمنی محیط شهری (HSE)

 

 

- نگار فلاح مطلبی‌‌، کارشناس هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری

- محمدعلی ناطق، کارشناس هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری

شرح وظایف:

1. نظارت بر عملکرد سازمان‌های تابعه خدمات شهری از جمله:

  1. - نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات بوستان‌ها و فضای سبز سطح شهر
  2. - نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات سرویس‌های بهداشتی
  3. - نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات رفت و روب و پاکسازی معابر
  4. - نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات جمع‌آوری زباله‌ها و پسماندهای ساختمانی
  5. - نظارت و پیگیری جهت رفع مشکلات کیوسک‌ها‌‌، روزبازارها‌‌، بازار روزها و...
  6. - نظارت بر وضعیت آرامستان‌های سطح شهر
  7. - نظارت بر وضعیت خدمات‌رسانی توسط سازمان آتش‌نشانی و رفع کمبودها و...
  8.  

2. شرکت در جلسات عمومی و تخصصی سازمان‌ها با نظر مدیریت مجموعه

3. رابط برنامه معاونت خدمات شهری و معاونت ‌برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تهیه و تکمیل شاخص‌های برنامه پنج‌ساله معاونت خدمات شهری

4. تنظیم بخشنامه‌های فنی و ابلاغ به سازمان‌های مربوطه و پیگیری اجرای بخشنامه‌های فنی ابلاغ‌شده توسط سازمان‌های تابعه

5. تهیه گزارش‌های سالانه و موضوعی حوزه هماهنگی و نظارت

6. آرشیو مستندات بازدیدها

7. عضویت در ستاد‌های نوروز‌، ‌برف‌روبی‌، محرم‌، مهر و...

8. هماهنگی با سازمان‌ها‌، مناطق و سایر حوزه‌های درون و برون شهری جهت انجام بازدید‌های مورد نظر 

9. هماهنگی‌، برگزاری و دبیر جلسات حوزه هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری از جمله: آبگرفتی‌، جلوگیری از ریزش آبیاری ریفیوژها به معابر‌، ساماندهی محله دباغان‌، ستاد نوروز و پیگیری صورت‌جلسات تا حصول نتیجه

10. بازدید از نقاط پرخطر شهری و پیگیری جهت رفع آن از حوزه‌های درون و برون شهرداری

11. بازدید از آبگرفتگی‌های سطح شهر و هماهنگی جهت رفع آن توسط مناطق و سازمان‌های مربوطه

12. مستندسازی گزارشات بازدیدهای حوزه هماهنگی و نظارت از حوزه‌های درون و برون شهرداری

12. تهیه دفترچه عملکرد ماهانه از  بازدیدهای صورت‌گرفته توسط حوزه هماهنگی و نظارت معاونت خدمات شهری

13. تهیه و تدوین برنامه سالانه حوزه‌های معاونت

14. تحقیق و پژوهش در خصوص در تمامی زمینه‌های خدمات شهری

15. پیگیری امور رفاهی و خدماتی مورد نیاز بانوان در حوزه‌های زیر نظر معاونت خدمات شهری مانند ایستگاه دوچرخه و ست‌های ورزشی در بوستان‌ها

16. تحقیق و پژوهش در خصوص روش‌های نوین نگهداری فضای سبز علی‌الخصوص از شهرداری‌های موفق

17. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر حوزه