سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

مقدم سلیمی:

باید کودکان را با محیط زیست آشتی دهیم

وحید مقدم سلیمی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین بیان کرد: در طراحی شهر دوستدار کودک ، باید فضاهایی ایجاد شود تا کودکان نقش های مختلف اجتماعی را تجربه کنند و مسئولیت پذیری را در آن تجربه کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ مقدم سلیمی، در جلسه شهر دوست دار کودک گفت: کودکان درگذشته با طبیعت و محیط زیست  ارتباط بیشتری داشتند و معتقدم  دور شدن آن ها از طبیعت و عناصر طبیعی باعث برخی ناهنجاری ها شده است 

وی اضافه کرد: باید کودکان را با محیط زیست آشتی دهیم و پیشنهاد می کنم در طراحی شهر دوستدار کودک، فضاهایی ایجاد شود تا کودکان نقش های مختلف اجتماعی را تجربه کنند و مسئولیت پذیری را در آن تجربه کنند تا در آینده از عهده مسئولیت های اجتماعی برآیند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط