یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

کاظمی:

ارزیابی تخصصی عملکرد حوزه های نقش آفرین در ستاد نوروزی در دستور کار قرار گرفت

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: ارزیابی تخصصی عملکرد حوزه های نقش آفرین در ستاد نوروزی با مشارکت سازمان آمار و فناوری شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: ارزیابی تخصصی عملکرد به عنوان یک پروسه خودارزیابی از مدیران ارشد، میانی و پایین حوزه های شهرداری صورت پذیرفته و هدف از آن شناسایی تخصصی مشکلات، معضلات و همچنین نقاط ضعف و قوت است.
معاون خدمات شهری شهرداری تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت پذیرفته، فرآیند ارزیابی در سه سطح مدیران شهرداری، کارکنان  شهرداری و شهروندان انجام می شود.
وی یادآور شد: با اجرای کامل طرح ارزیابی می توان با شناسایی تفاوت دیدگاه شهروندان و مجموعه مدیران شهرداری نسبت به تدوین برنامه های مورد انتظار شهروندان و اصلاح امور اقدام کرد.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: در این پروسه، استفاده از روش هاس مختلف ارزیابی مد نظر بوده و فرآیند به طوری طراحی خواهد شد که شهروندان در هر سطحی قادر به مشارکت در ارزیابی باشند.  

پایان پیام.

تصاویر مرتبط