دکترسیدمهدی کاظمی

معاون خدمات شهری دکتر سید مهدی کاظمی

اطلاعات فوتر

معاونت خدمات شهری آدرس : میدان جانبازان - بلوار شهید مطهری - ساختمان شورا تلفن : 02833656430 تلفن : ...

حوزه هماهنگي خدمات شهري

تکدی گری و مقابله با آن در مسير حرکت به سمت توسعه شهري، گرچه تصور بر اين است که اقدامات عمراني و سازندگي مهم ترين نقش را دارد، اما با توجه به الگوهاي رفتاري، نماي شهري نيز بايد...

test

testtesttesttesttesttesttesttesttest