معاونت خدمات شهری

قزوین - میدان جانبازان -  بلوار شهید مطهری - معاونت خدمات شهری  تلفن : 33656420-028

مهندس وحید مقدم‌سلیمی

سرپرست معاونت‌خدمات‌شهری مهندس وحید‌مقدم‌سلیمی

اطلاعات فوتر

معاونت خدمات شهری آدرس : میدان جانبازان - بلوار شهید مطهری - ساختمان شورا تلفن : 02833656430 تلفن : ...

حوزه هماهنگي خدمات شهري

تکدی گری و مقابله با آن در مسير حرکت به سمت توسعه شهري، گرچه تصور بر اين است که اقدامات عمراني و سازندگي مهم ترين نقش را دارد، اما با توجه به الگوهاي رفتاري، نماي شهري نيز بايد...