English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 02 خرداد 1397 
English (United States) Persian (Iran)
عناوين اخبار

چاپ

کاظمي، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين:

ايجاد انگيزش در کارکنان از عوامل موفقيت محيط هاي کاري مي باشد

سيد مهدي کاظمي معاون خدمات شهري شهرداري قزوين ؛ گفت : جلسه کارگروه اداري و مالي سازمان هاي وابسته خدمات شهري با هدف ايجاد انگيزش در محيط هاي کاري تشکيل شد .

به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين ؛ کاظمي بيان کرد : جلسه کارگروه هاي مالي و اداري سازمان هاي وابسته خدمات شهري با موضوع انگيزش کارکنان در محيط کاري برگزار شد .

کاظمي هدف از برگزاري اين جلسه را ايجاد انگيزه در کارکنان توسط مديران شهرداري عنوان کرد و افزود : يکي از عوامل مهم و موثر در موفقيت و پويايي محيط هاي کاري ايجاد انگيزه و حفظ و توسعه آن به تمام حوزه کاري مي باشدکه موجب مي شود عوامل و کارکنان  آن با جديت و دلگرمي هرچه بيشتر و با داشتن حس مالکيت درآن مجموعه انجام وظيفه کنند .

وي در پايان خاطرنشان کرد : جهت ايجاد انگيزه تنها نبايد به تشويق هاي نقدي نگاه کرد بلکه ميتوان با نوع برخورد و ايجاد ارتباط بي واسطه و همچنينين گردش وغني سازي شغلي موجبات ايجاد و افزايش انگيزش را در کارکنان فراهم کرد .

 

  •  
     
صفحه اصلي  |  حوزه هماهنگي خدمات شهري  |  معرفي معاونت  |  ارتباط با ما  |