English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 29 دي 1395 
English (United States) Persian (Iran)
عناوين اخبار
Web Content Image
16 سايت در کشور براي استفاده از زباله‌سوزها تعريف شده است
Web Content Image
شهرداري قزوين براي مقابله با مشکلات احتمالي سرما در آماده‌باش کامل است
Web Content Image
برنامه ريزي براي رفع سد معبر در شهر قزوين
Web Content Image
مشکلات خيابان سلامگاه و تقاطع جمهوري اسلامي قزوين بررسي شد
Web Content Image
نيازهاي آموزشي و اجرايي قزوين در مواقع بحراني بررسي شد
Web Content Image
آمادگي شهرداري قزوين براي مقابله با مشکلات برف و يخبندان
Web Content Image
ساماندهي کارتن خواب‌ها در فصل سرما با حمايت شهرداري قزوين
Web Content Image
شهرداري قزوين يکي از ارکان اصلي حفظ و نگهداري شهر در رزمايش پدافند
Web Content Image
سالانه 40 ميليارد تومان براي جمع‌آوري، پردازش و دفن پسماندهاي شهر قزوين هزينه مي‌شود
Web Content Image
تسريع در امور اجرايي سازمان‌هاي خدمات شهري شهرداري قزوين با همياري قوه قضائيه
Web Content Image
ساخت تفرج گاه براي شهروندان يکي از مهمترين وظايف شهرداري قزوين است
Web Content Image
قزوين ناگزير به انتقال زباله‌ها
Web Content Image
جمع آوري متکديان از مسيرهاي اصلي قزوين در برنامه کاري قرار گرفت
Web Content Image
مسيرهاي هيات‌هاي عزاداري در ايام محرم از فعاليت دستفروشان ساماندهي شدند
Web Content Image
حل مشکل سد معبر براي بهبود تردد عمومي شهروندان قزويني
Web Content Image
برنامه‌ريزي براي ايمني شهر قزوين در مواقع بحراني
Web Content Image
توزيع عادلانه امکانات در شهر قزوين توسط مديريت شهري با دقت صورت مي‌گيرد
Web Content Image
30 درخت قديمي به بوستان ريحانه منتقل مي‌شوند
Web Content Image
استقرار نظام HSE در سازمان هاي وابسته خدمات شهري شهرداري قزوين
Web Content Image
ستاد استقبال از بهار دانش در شهرداري قزوين تشکيل شد
Showing 1 - 20 of 1,163 results.
Items per Page
صفحه از 59
صفحه اصلي  |  حوزه هماهنگي خدمات شهري  |  معرفي معاونت  |  ارتباط با ما  |